Zeg niet… LXXXIII (koninklijke editie)

Zeg niet: “Onze nieuwe vorst zal met zijn specialisatie alles op kunnen lossen”
Maar: “Koningswater”

Het nieuws.

Droog

In tegenstelling tot wat de titel deed vermoeden, was het boek over watermanagement droge kost.

Gepubliceerd op Twitter.

Zeg niet… XVIII

Zeg niet: “Woonboten waarin dames van lichte zeden bij de Rode Brug langs het Zandpad in Utrecht hand- en spandiensten verrichten”
Maar: “Trekschuiten”