U.

“Je weet niet wat vousvoyeren betekent?”
-“…”
“Dan is de generatiekloof dusdanig groot dat je me best met u mag aanspreken.”

Lees ook: ‘U’beleefd momentje, ontboezemend tutoyeren

Ontboezemend tutoyeren

Deze week ontving Meneer D via het contactformulier een reactie van (…). Hij schreef onder het onderwerp nieuwe woordbetekenis onderstaand bericht:

Ik moet u iets bekennen: ontboezeming = borstamputatie.
(tussen haakjes) waarom tutoyeert u uw lezers? Waarom doe je dat?
Wie denk je dat je bent om jouw wildvreemde lezers van jouw site te bejijen en te bejou(w)en?
Met de meest vriendelijke groet: (…), zeg maar jij

Uiteraard een alleraardigst bommelwoord of grafoniem: ontboezeming. Of is het in dit geval gewoon een (herontdekt) homoniem?

In ieder geval. (…) had een punt. Meneer D tutoyeert hier op dit blog. Affreus! Meneer D mailde (…) uiteraard dezelfde dag nog terug. Meneer D noteert de reactie ook hier, omdat mogelijkerwijze meer lezers – u, jij! – baat hebben bij het antwoord. Zo niet: dan is dit weer mooie bladvulling, want van alleen witte bladspiegels kan slechts Jan des B. leven. Enfin, met als onderwerp Tutoyeren op talenD blog schreef Meneer D:

Beste (…), heer (…),

Bedankt voor je reactie.
Als je meer posts van Meneer D leest, zul je zien dat het tutoyeren niet overal consequent is doorgevoerd. Soms vousvoyeert Meneer D zelfs.
Edoch, als Meneer D consequent zou vousvoyeren, wat de wat oudere dan wel notabeler lezers van Meneer D’s blog mogelijk zouden waarderen, dan wordt het allemaal iets té.
Meneer D schrijft al formeel in de derde persoon enkelvoud over zichzelf. Zijn epistels staan vol van boud archaïsch taalgebruik. Het is een stijlfiguur, bewust gekozen. Meneer D blogt nu eenmaal niet als een tiener in sms-taal. Contrast moet er zijn. Een eigen identiteit.
Maar goed, als Meneer D ook nog eens zou vousvoyeren naast allerhande andere tekstuele fratsen en ellenlange (bij)zinnen, dan werden de teksten schier onleesbaar en een tikje ontoegankelijker. Je vervreemdt de lezer dan wellicht net iets te veel, waardoor ze afhaken.
Daarenboven, Meneer D wil ook graag tutoyeren, omdat hij zijn lezers een warm hart toedraagt en toedicht en graag op persoonlijke voet met hen communiceert. Meneer D wil die illusie van persoonlijkheid die hij zo beleeft graag in stand houden.

Meneer D hoopt dat dit antwoord afdoende is op je vragen en opmerkingen.
Schroom vooral niet om via de mail of op Meneer D’s blog (https://talendblog.wordpress.com) een reactie achter te laten. Dit wordt erg gewaardeerd!

Met vriendelijke groet,

Meneer D

P.S. Als (…) graag bij naam, pseudoniem of initialen genoemd wil worden, dan kan hij dat Meneer D laten weten.