Veelijsend

Veelijsend

‘t Is niet dat ik zóveel ijs
Dat ik steeds betoverd krijs
Om cassata of Raket
Tóch, een ijsco ist ja pret

Sundae, schepijs en Dame blanche
Ce n’est pas que je mange
Is het meer een meisjes-tic
Da’k aan perenijsjes lik

Dát slechts is wat míj koud smaakt
IJs van vruchtbaar goud g’maakt
Ík geef OLA perenijs
Dus dan zo de ereprijs!

Poetry International: vanavond, uitreiking C. Buddingh’-prijs

Momenteel is het 43e Poetry International Festival Rotterdam aan de gang. Interessant. Spannend. Cultureel verantwoord. Maar dat is niet de reden dat Meneer D dit stuk schrijft.

Vanavond om 21:30 staat iets bijzonders op het programma. De uitreiking van de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut van het afgelopen jaar. Voor de volledigheid even citeren:

De C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie is een initiatief van Poetry International en wordt sinds 1988 uitgereikt aan de schrijver van het beste poëziedebuut. In het verleden kende de prijs winnaars als Anna Enquist, Michaël Zeeman, Tonnus Oosterhoff, Joke van Leeuwen en Mark Boog, die na hun debuut allen uitgroeiden tot dichters van naam.

Er zijn vier dichters genomineerd. Een van de genomineerden is de in 2006 overleden Jeroen Mettes. Hij zal wel winnen. You can’t beat a dead poet. Meneer D hoopt eigenlijk dat hij niet wint. Meneer D hoopt dat Ellen Deckwitz wint. Bij uitgever Nijgh en van Ditmar verscheen haar bundel De steen vreest mij. En deze bundel leverde haar deze nominatie op. Mejuffrouw Deckwitz moet winnen.

Waarom moet Ellen Deckwitz winnen? Meneer D heeft echt niet al het werk van de genomineerde dichters gelezen. Niets daarvan eigenlijk.

Zoals de enkele trouwe lezer weet, volgt Meneer D momenteel een cursus poëzie schrijven bij Parnassos in Utrecht. De docente is Ellen Deckwitz. Meneer D wil natuurlijk kunnen zeggen: kijk mijn poëziebootcamp – zoals de winnares van de C. Buddingh’-prijs de intensieve cursus placht te noemen – heb ik gevolgd bij de C. Buddingh’-prijswinnaar van 2012. Straalt een beetje op Meneer D af. Dan lijkt het net of hij een Masterclass doet en heel goed is. Of. Wacht maar. Over een paar jaar… Dan is Meneer D ook genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs! Over utopieën gesproken: een goed artikel in de New York Book Review van Charles Simic getiteld ‘Poetry and Utopia‘. Lezenswaardige reflectie op poëzie.

Meneer D wacht in spanning af. De spanning in de Kleine Zaal van de Rotterdamse Schouwburg zal nog vele malen hoger zijn.

Nederland Vertaalt: Wish You Were Here – Pink Floyd

Er was een leuke vertaalwedstrijd van Nederland Vertaalt. Meneer D vertaalde Wish You Were Here van Pink Floyd naar het Nederlands. Even citeren:

Zelf een tekst vertalen is de beste manier om te ontdekken waar haken, ogen en mogelijkheden van een te vertalen tekst liggen, zeker wanneer de ervaringen worden uitgewisseld met anderen die zich over dezelfde tekst hebben gebogen. Daarom schrijft het Prins Bernhard Cultuurfonds in aanloop naar de uitreiking van de Martinus Nijhoff Prijs een Vertaalwedstrijd uit, in samenwerking met de Volkskrant.

De opgaven betreffen songteksten en gedichten. Criteria voor een goede vertaling zijn betekenis (op woord- en zinsniveau), rijm, metrum, eventuele ‘zingbaarheid’ en inventiviteit.

Meneer D is geen vertaler, dus het is een hele uitdaging om de tekst kloppend te vertalen zodat het metrum past en het lied ook in het Nederlands gezongen kan worden. Meneer D is best tevreden. Kostte wel meer tijd dan verwacht. Eerst vertalen. Dan wijzigen, schaven, schaven. Dan luisteren naar het origineel. En dan blijkt de helft toch niet te kloppen en herschrijf je nog even vrolijk nagenoeg alles. Nu is het voor Meneer D zingbaar. En geloof Meneer D, je wilt Meneer D niet horen zingen, dus wat die vorige zin(g) waard is…

Het origineel:

Wish You Were Here – Pink Floyd

So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skies from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?

And did they get you to trade
Your heroes for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage?

How I wish, how I wish you were here.
We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears.
Wish you were here.

De vertaling van Meneer D:

Was Jij Maar Hier – Pink Floyd

En, en jij weet het verschil
Hemel en Hel,
Hemelsblauw en pijn,
Het verschil van groen gras
En koudijzer staal?
Een lach en een sjaal?
Weet je echt het verschil?

En wat maakte er plaats
Je helden voor een schim?
Hete kolen voor ’n boom?
Hete lucht voor ’n koele droom?
Is die troost dan niet schraal?
En wat is je verhaal
Van steeds voorop in de strijd
Naar de koning in een kooi?

O was jij, o was jij nu maar hier.
We zijn zielsverdwaald
Zwemmend in een vissenschaal,
Jaar in jaar uit,
Rennen telkens weer in ’t rond.
Wat ik vond?
Een angstig dier.
Was jij maar hier.

Reacties zijn welkom!

Literatuurprijs

De KLIKO Literatuurprijs is nieuw dit jaar. Het is soort van de Poedelprijs van de AKO Literatuurprijs, maar dan niet iets minder; geen wolbol gecoiffuurde poedels – een hoop lucht, veel fluff, weinig wol – maar meer de vuilnisbakjes. Qua literatuur dan natuurlijk. Uitgereikt aan de schrijver van de miskluun van het jaar.