One Word Poem – Een gedicht in één woord

Meneer D komt af en toe hele mooie woorden tegen. Woorden die zoveel dichterlijke schoonheid bezitten, dat ze niet alleen in een gedicht gebruikt zouden kunnen worden, maar dat het woord zelfstandig al een gedicht is. Vond Meneer D. Bedacht Meneer D.

Uiteraard is het concept One Word Poem al eerder bedacht. Dat maakt Meneer D niet uit. Hij heeft het óók bedacht. In Amerika roept het zelfs allerlei discussies en vragen op of het wel een gedicht is. Of het wel kunst is. En of je het wel gepubliceerd krijgt.

Dichter David R. Slavitt schreef het onderstaande One Word Poem:

Motherless.

Dit gedicht roept een aantal vragen voor discussie op. Interessant ze te lezen of te overpeinzen.

Meneer D is niet zo filosofisch en wil ook geen diepere betekenis meegeven aan zijn One Word Poems. Het gaat om de schoonheid van het woord, bijna los van enige betekenis, context, filosofie of bedoeling. Zijn de laatste stukken beschilderde Muur in Berlijn ook indrukwekkend als je ze alleen als een stuk muur ziet, zonder historische en maatschappelijke context? Het gedicht van David (ook een Meneer D) R. Slavitt niet. Het woord Motherless (punt) vindt Meneer D niet zo bijzonder. Een soort Berlijnse muur. Meneer D kiest zelf graag woorden die mooie klanken hebben, opeenvolging van verwante lettertypes (labialen of steeds meer openende klinkers) bijvoorbeeld. Zoals bij kaketoe; aa-eh-oe, de mond gaat van open steeds dichter naar de oe toe. En een opeenvolging van drie plosieven k-k-t. Dat is wat Meneer D een beetje bedoelt. Maar kaketoe is niet mooi genoeg. Het heeft geen ritme, geen mooie jambes, het danst niet, geen lekker metrum.

Er zijn dus dichterlijk mooie woorden waar Meneer D blij van wordt. Woorden die niet zo bekend zijn. Meneer D zal pogen elke woensdag – Wan Wurd Poem Wensdee – een One Word Poem te posten.