Microwedstrijd IJsbloemen – Pas op je tellen!

Vanmorgen werd Meneer D gebeld door Frank Noë. Van Schrijven Online.

Meneer D had namelijk eerder geschreven dat hij zelf vond dat hij wel op de longlist van de microwedstrijd IJsbloemen had gemogen. Bij de beste tien. Meneer D had positieve reacties ontvangen uit diverse hoeken op zijn 100-woordenverhaal Modderijs. Iedereen vindt zijn eigen verhaal leuk en goed. Dus de longlist had Meneer D verwelkomd. Overigens een meer dan terechte winnaar van de wedstrijd.

Frank wilde uitleggen waarom Meneer D niet op de longlist stond. Soort excuus en uitleg. Vreemd. Meneer D kan zich niet voorstellen dat de jury dan wel redactie van Schrijven Online elke inzender persoonlijk nog eens gaat benaderen. Het geval wil, dat een kennis van Meneer D (eigenlijk een vriend van een Sloveense vriendin die Nederlandse literatuur en poëzie vertaalt en waar Meneer D dit gedicht voor schreef). Welnu, dus die kennis van Meneer D heeft wat met Schrijven Online te maken en had Meneer D’s inzending niet gezien. Was niet beoordeeld. Vreemd, aangezien hij wel al Meneer D’s verhalen over de wedstrijd op Facebook tegenkwam. Hij zou het uitzoeken.

Wat wil het geval? Meneer D had netjes op tijd zijn verhaal ingezonden. Ontvangstbevestiging gekregen. Edoch de heer Noë, streng zoals het hoort, had de woordenmeetlat langs Meneer D’s inzending gelegd. 95 woorden precies. Vijfennegentig. Niet honderd. Ook geen 100. Wat het precieze aantal voor de wedstrijd was. Dus de inzending is terzijde geschoven en niet verder beoordeeld.

Hoe kon dit gebeuren? Meneer D heeft in zijn tekstverwerker tig keer gecheckt hoeveel woorden zijn stukje bevatte. Precies honderd rekende de tekstverwerker hem voor. Handmatig tellen is niet meer van deze tijd. Had Meneer D dat maar wel gedaan… Meneer D gebruikte Open Office Writer voor het tellen van de woorden. Geen Word, zoals Frank Noë gebruikte. Word telt geheel correct. Waar ging het fout?

Open Office Writer telt als volgt:

  • broer – 1 woord
  • “broer” – 2 woorden
  • twee woorden – 2 woorden
  • “twee woorden” – 3 woorden
  • “twee woorden – 3 woorden
  • twee woorden” – 2 woorden

Een openingsaanhalingsteken is een apart woord. Heel apart. Meedoen aan wedstrijden waar het aantal woorden telt? Gebruik geen Open Office Writer!

Heel erg netjes van Schrijven Online – i.c. Frank Noë – dat ze contact met me opnamen. Vooral omdat hij het ook wrang vond. Wat hem betreft had Meneer D’s inzending in de longlist van beste tien verhalen gemogen. Goede twist en zo.

Een schrale troost. In het vervolg past Meneer D op zijn tellen…

Schrijven Online: Microwedstrijd ‘IJsbloemen’ – de longlist

De uitslag van de microwedstrijd ‘IJsbloemen’ van Schrijven Online had Meneer D reeds bekendgemaakt. Iedereen heeft zijn inzending Modderijs ook inmiddels gelezen (en vindt hem al dan niet leuk).

Schrijven Online heeft gisteren ook de longlist, met 10 beste verhalen bekendgemaakt! Zit Meneer D’s inzending erbij? Heeft hij de longlist gehaald?

Helaas. Wederom een desillusie… Maar Meneer D gaat door!