De boel afbreken met mel-dingen?

30 april 2010. Koninginnedag. Een jaar na Apeldoorn. De aanslag is daar allang van de straat gepoetst, hoewel een enkeling nog wel aangeslagen zal zijn.

Dit jaar is het Koninginnedag in het Zeeuwse Wemeldingen. Nah, het is natuurlijk overal in Nederland Koninginnedag, maar in Wemeldingen komt Beatrix met haar gevolg van K.H.’s op bezoek. En dat gaat natuurlijk een bezoeking worden.
Wemeldingen heeft hetzelfde probleem als een ander, beroemd woord. Het Woord-Van-Het-Afbreekstreepje. We hebben het over bommeldingen. In de krant vaak mauvaisinterpreteerbaar als bommel-dingen afgebroken, waar bom-meldingen veel leesbaarder is. Wemel-dingen zal hetzelfde lot ondergaan. Of leest juist We-meldingen beroerder? In de krant zag ik vandaag -meldingen staan op een nieuwe regel. In een artikel over Koninginnedag. Al scannend dacht ik: nu al bommen? Nee, het ging over We-meldingen, maar ze doen nu al wel bomonderzoek ter plaatse.
Ik voorspel chaos de 30e. Is het niet omdat het Zeeuwse publiek die met alle opgelegde veil-igheidsregeltjes de boel afbreken, dan wel met de hulp- en vei-ligheidsdiensten die de boel afbreken. In hun onderlinge en publieke sms, telex, teletekst en Twitterberichten. Ik miste in m’n vorige zin ’n paar streepjes. Breekt een ambtenaar We-meldingen gek af, leest de rest te vluchtig en iedereen denkt aan een aanslag en chaos, terwijl het alleen een gekke toetsaanslag was. Geen gek met een aanslag die de toets der veiligheid heeft weten te passeren.
Kortom, een enkel streepje kan de boel afbreken en een streep door de festiviteiten halen. Dus opletten met alle -meldingen op Koninginnedag. Leve de Koning-in!

(Uit het oude archief, 30 april 2010.
Lees meer Koninginnedag-posts.)

Interimjob, een multilingual grafoniem

Sommige woorden zijn gek. Interimjob is er zo een. Het is er een in de categorie bommelding; bom-melding versus bommel-ding. Een grafoniem. Zo zijn er nog veel meer grafoniemen; woorden die op twee manieren kunnen worden uitgesproken. Battus’ Opperlans is beroemd vanwege zijn verzameling gekke woorden, zoals grafoniemen. Balkanker, verspringen, minister.

Je moet ze eigenlijk lezen als bom-meldingval-kuil en plaat-staal, maar voor hetzelfde geld lees je bommel-dingvalk-uil en plaats-taal.

Ik citeer hier een Onze Taal artikel met een leuke bommeldingenverzameling.

Erg vermakelijk, vooral om ze zelf te vinden en te ontdekken. Je ziet het opeens in een woord. Ze komen tot je. Alsof ze aan komen vliegen. Ze zijn er opeens. De woorden nemen zelf het initiatief, buiten jou om. Buiten Meneer D om in elk geval. Floep, sprak hij met een simpel onomatopoëtisch woord.

Nu zijn er binnen de grafoniemen ook gekke gevallen. Meertalige grafoniemen. Zelfs schunnige – of juist niet in dit geval? – grafoniemen. Het kwam tot mij door een tweet van Spelen met Taal eerder deze week. Dat was de trigger:

‘Niet’ is in het Zweeds ‘inte’: dat is een anagram.

Nu zal bij een enkeling het theewater al beginnen te verkleuren. Interimjob. Interimjob is dus ook een grafoniem. Interim-job. En voor de andere versie van dehet grafoniem zal een enkeling een woordenboek nodig hebben (ja, dehet staat er bewust). Een urban dictionary in dit geval. Het wordt inte-rimjob dus. Een mooie combinatie van ontkennend Zweeds en Engelse slangwoord rimjob. De eerste definitie is heel net zakelijk technisch omschreven, maar kan toch voor een teergevoelige beelddenker die net aan zijn bakje hopjesvla na de geprakte aardappelen begint een wat onplezieriger visualisatie zijn.

Dus.

Interimjob. Een tijdelijke baan. Een grafoniem. Waarbij ook meteen duidelijk is wat gelukkig niet tot je functieprofiel behoort.