Beeldtaal: colbert

Een visueel bommelwoord of grafoniem: colbert.

Voor meer visuele bommelwoorden of grafoniemen, zie ook:
fermenteren, kerstenen, jachtschotel, brandbrief.