Zeg niet… LXXIV

Zeg niet: “Tussen haakjes, die Zweed is gewoon niet zo slim”
Maar: “Inte(lligent)”

(Wie hem niet snapt, klik.
Lees ook Interimjob, een multilingual grafoniem)

Interimjob, een multilingual grafoniem

Sommige woorden zijn gek. Interimjob is er zo een. Het is er een in de categorie bommelding; bom-melding versus bommel-ding. Een grafoniem. Zo zijn er nog veel meer grafoniemen; woorden die op twee manieren kunnen worden uitgesproken. Battus’ Opperlans is beroemd vanwege zijn verzameling gekke woorden, zoals grafoniemen. Balkanker, verspringen, minister.

Je moet ze eigenlijk lezen als bom-meldingval-kuil en plaat-staal, maar voor hetzelfde geld lees je bommel-dingvalk-uil en plaats-taal.

Ik citeer hier een Onze Taal artikel met een leuke bommeldingenverzameling.

Erg vermakelijk, vooral om ze zelf te vinden en te ontdekken. Je ziet het opeens in een woord. Ze komen tot je. Alsof ze aan komen vliegen. Ze zijn er opeens. De woorden nemen zelf het initiatief, buiten jou om. Buiten Meneer D om in elk geval. Floep, sprak hij met een simpel onomatopoëtisch woord.

Nu zijn er binnen de grafoniemen ook gekke gevallen. Meertalige grafoniemen. Zelfs schunnige – of juist niet in dit geval? – grafoniemen. Het kwam tot mij door een tweet van Spelen met Taal eerder deze week. Dat was de trigger:

‘Niet’ is in het Zweeds ‘inte’: dat is een anagram.

Nu zal bij een enkeling het theewater al beginnen te verkleuren. Interimjob. Interimjob is dus ook een grafoniem. Interim-job. En voor de andere versie van dehet grafoniem zal een enkeling een woordenboek nodig hebben (ja, dehet staat er bewust). Een urban dictionary in dit geval. Het wordt inte-rimjob dus. Een mooie combinatie van ontkennend Zweeds en Engelse slangwoord rimjob. De eerste definitie is heel net zakelijk technisch omschreven, maar kan toch voor een teergevoelige beelddenker die net aan zijn bakje hopjesvla na de geprakte aardappelen begint een wat onplezieriger visualisatie zijn.

Dus.

Interimjob. Een tijdelijke baan. Een grafoniem. Waarbij ook meteen duidelijk is wat gelukkig niet tot je functieprofiel behoort.