Zeg niet… LXII

Zeg niet: “Ek het ‘n Suid-Afrikaanse geldtelmasjien”
Maar: “Randapparatuur”